Služby – NANOVIA s.r.o.

Služby

Služby

Nabízíme služby v oblastech výzkumu a vývoje, zakázkovou výrobu a analytické činnosti díky vlastní laboratoři.


Detaily služeb

Zakázkový výzkum a vývoj

Podporujeme zákazníky při vývoji novým materiálů a textilních laminátů obsahujících nanovlákna. Připravujeme vzorky dle specifikace s požadovanými technickými parametry. Používáme vlastní know-how při vývoji produktů pro naše zákazníky.

Pro realizace výzkumu a vývoje můžeme použít tato zařízení:
 • Laboratorní stroj pro výrobu nanovláken NS1WS500U umožňuje přípravu nanovlákenných materiálů z organických polymerů na různé substráty v šíři materiálu 300- 500 mm. Zřízení umožňuje výrobu vzorků v jednotkách centimetrů čtverečných až jednotky metrů čtverečných. Zařízení umožňuje rychlou a efektivní výrobu vzorků s nízkými provozními náklady a s potřebou materiálu.
 • Skenovací elektronový mikroskop VEGA 3 SEM umožňuje sledování nanovlákenné vrstvy a hodnocení průměrů vláken.
 • ARDMEL Hydrotester MK2 umožňuje měřit odolnost materiálu vůči vodnímu sloupci
 • TEXTES FX 3300 zařízení určené na měření prodyšnosti a tlakového spádu
 • TOPAS PSM 165 FS zařízení používané na hodnocení porozity nanovlákenné vrstvy a pro měření hodnoty bubble point
 • Automatický tester filtrů TSI CertiTest® 8127 – určený pro testování respirátorů (EN 143) a filtračních médií PALAS MFP 2000 – zařízení pro hodnocení frakční filtrační účinnosti filtračních materiálů a médií (EN 779).
V případě potřeby lze pro vývojové práce také použít průmyslovou linku a laminační technologii. Pokud máte zájem využít naše služby v oblasti vývoje materiálů s nanovlákny zašlete vaši poptávku na e-mailovou adresu: 49054905@seznam.cz

Zakázková výroba

Firma Nanovia s.r.o. nabízí výrobu nanovlákenných materiálů z organických polymerů dle požadavků zákazníka. Nanovlákenné materiály z různých polymerů mohou být deponovány na různé substráty. 

Zakázkové výrobě obvykle předchází optimalizace výrobního procesu produktu na konkrétní výrobní lince. Výroba nanovláken probíhá v klimatizovaných výrobních sálech s třídou čistoty 8 dle ISO 14664. Výroba splňuje veškeré hygienické předpisy související s bezpečností práce, dále pak požadavky na požární ochranu a ochranu životního prostředí.

Nanovia je certifikována dle těchto systémů:

EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality
EN ISO 14001:2008 Enviromentální management
OHSAS 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Analytické činnosti

Firma Nanovia disponuje velmi dobře vybavenou laboratoří pro hodnocení parametrů a kvality nanovlákenných materiálů, případně jiných filtračních materiálů a médií.

Nanovia nabízí analytické činnosti umožňující využití těchto zařízení i externím subjektům (výzkumným organizacím nebo průmyslovým firmám).

 • Skenovací elektronový mikroskop VEGA 3 SEM umožňuje hodnocení struktury materiálu a měření průměrů vláken.
 • TEXTES FX 3300 zařízení na měření prodyšnosti a tlakového spádu filtračního média
 • TOPAS PSM 165 FS zařízení na měření hodnoty bubble point
 • Automatický tester filtrů TSI CertiTest® 8127 – testování repirátorů (EN 143) a filtračních médií
 • PALAS MFP 2000 – testování filtračních materiálů (EN 779) a filtračních médií
Pokud máte zájem využít naše služby v oblasti analýzy materiálů zašlete vaši poptávku na e-mailovou adresu: 49054905@seznam.cz

Buďte s námi v kontaktu